EMDR - wat is het?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van ingrijpende gebeurtenissen. Soms in de vorm van schrikreacties, nachtmerries, herbelevingen, flashbacks of het vermijden van situaties.
Ook gevoelens van somberheid, schaamte, angst, verdriet, schuld of boosheid kunnen het gevolg zijn van deze schokkende ervaringen.
EMDR helpt om de herinneringen te verwerken. Uw klachten verminderen of verdwijnen.

Hoe werkt het?

EMDR werkt vaak snel. Het is ook een intensieve therapie.
Ik vraag u terug te denken aan de gebeurtenis en aan de beelden, gedachten en gevoelens die er bij horen. U volgt gewoon wat er in u opkomt.
Via de koptelefoon krijgt u afwisselend links en rechts zachte klikjes te horen. Hierdoor wordt de communicatie tussen de verschillende hersendelen verbeterd. Er gebeurt net zoiets als wanneer u droomt: u verwerkt in hoog tempo wat u hebt meegemaakt. Het stelt u in staat uw probleem zelf op te lossen.

Een cliënt schreef na één sessie:
“Het gaat bijzonder goed met me. Ik zie mijn kind nu met heel andere ogen. We hebben beiden niet het beladen gevoel meer als we elkaar zien (super)”

Contra Indicaties

Contra-indicaties voor het toepassen van EMDR zijn sommige ernstige psychiatrische stoornissen, epilepsie of het gebruik van middelen waardoor de emotie teveel wordt gedempt.

Als je hier verder over wilt praten - neem dan even contact op