Gestalt

Gestalt is een ervaringsgerichte, praktische therapie. U werkt altijd vanuit het hier en nu en probeert contact te maken met wat u voelt. Lichaamswerk helpt daarbij. Alles wat u emotioneel meemaakt is in uw lichaam te voelen. Het wijst de weg naar de emotionele kant van uw problemen. Daarom merkt u ook direct dat er iets verandert.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Voorbeelden: klachten van depressieve aard, burn out of identiteitsproblemen. Gestalttherapie is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken.

Evenwicht

Veel problemen van psychische, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid. Dergelijke verstoringen ontstaan door onvrijheid of een tekort in de opvoeding en groei naar volwassenheid. Dit kan leiden tot spanningen en vervreemding van jezelf. In het dagelijks leven komen deze verstoringen tot uiting in (lichaams)taal, in bewegingen, gedachten en gevoelens die contact met jezelf en je omgeving belemmeren.

Ontdekkingsreis

Samen met de therapeut ga je het proces aan om jezelf te verkennen. Zo’n proces is een ontdekkingsreis. Gestalttherapeuten zijn hiertoe opgeleid en ze zijn ervaringsdeskundig. Een Gestalttherapeut volgt je, daagt je uit en confronteert je. Je laat je hierin leiden door je gevoelens, je gedachten, je impulsen en maakt gebruik van je stem, lichaam, taal en andere expressiemogelijkheden.