AGB

Het AGB register (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

NBGT

Mijn lidmaatschapsnummer is G00100655019

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten op de volgende wijze:

  • Er zijn toelatingseisen voor het lidmaatschap. De opleiding duurt minimaal 4 jaar en leden zijn in de praktijk als Gestalttherapeut werkzaam.
  • Elk lid dient zich elk jaar bij te scholen.
  • De gedragscode wordt door de leden onderschreven en nageleefd. Deze gedragscode beschrijft hoe je op een professionele en integere manier met cliënten omgaat.

Als een cliënt zich op enigerwijze benadeeld of onjuist bejegend voelt door de therapeut, kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBGT. De klachtencommissie beoordeelt deze zaak dan aan de hand van de gedragscode en neemt -zo nodig- passende maatregelen.