TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Wat betaalt u?

Tarief per consult

Mijn tarief is € 61 per consult bij één persoon (inclusief BTW). Een consult duurt 1-1,5 uur. Ook een eerste gesprek is een consult. Bij een groepsconsult (2 of meer personen) geldt het tarief per persoon.

Telefonisch of E-mail consult

U kunt mij ook raadplegen per telefoon of per e-mail. Hiervoor geldt een tarief € 25 per consult (inclusief BTW).

Wordt er iets vergoed?

Coaching

Coaching valt buiten de vergoeding van de zorgverzekeraars.

Therapie

Bij geen enkele zorgverzekering valt Gestalttherapie onder de vergoedingen uit het basispakket. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding indien u:

  • een aanvullende verzekering hebt afgesloten
  • die verzekering ook geldt voor alternatieve geneeswijzen
  • nog niet het maximum bedrag voor therapie hebt bereikt

U dient altijd uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw verzekeraar.

Lidmaatschap NBGT en RBNG/TBNG

Bij een aantal zorgverzekeringen maakt het verschil of de therapeut aangesloten is bij één van de bovenstaande instanties. Ik ben aangesloten bij beiden. Mijn licentienummer voor de RBNG/TBNG is 801013RR.

Doordat ik ben aangesloten bij de NBGT staat mijn praktijk ook in het register van Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars

Op de website van Zorgwijzer staat een overzicht van de vergoedingen van een aantal zorgverzekeraars. U kunt deze lijst gebruiken voor een eerste oriëntatie. 

Klik hier om het overzicht te openen.

Verder is het verstandig altijd uw polis te raadplegen of vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.