NBGT

nbgt-download.jpg

NBGT

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten.

Mijn lidmaatschapsnummer is G00100655019

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten op de volgende wijze:

  • Er zijn toelatingseisen voor het lidmaatschap. De opleiding duurt minimaal 4 jaar en leden zijn in de praktijk als Gestalttherapeut werkzaam.

  • Elk lid dient zich elk jaar bij te scholen.

  • De gedragscode wordt door de leden onderschreven en nageleefd. Deze gedragscode beschrijft hoe je op een professionele en integere manier met cliënten omgaat.

Als een cliënt - jij dus - zich benadeeld of onjuist bejegend voelt door de therapeut, kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBGT. De klachtencommissie beoordeelt deze zaak dan aan de hand van de gedragscode en neemt -zo nodig- passende maatregelen.

Meer informatie over de NBGT kun je vinden op de NBGT website


Stichting RBCZ

RBCZ

De stichting RBCZ is een organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert.

Doordat ik ben aangesloten bij het NBGT en een erkende HBO opleiding heb gevolgd, staat mijn praktijk ook in het register van Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder nummer 801013R. Daardoor valt mijn praktijk ook onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 


SCAG

SCAG staat voor de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeskunde. Ik ben aangesloten bij hun Geschillencommissie. Dit is een door het Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg erkende geschillencommissie.