Opvoeden met Plezier

Het bijzondere aan de relatie met je kind is dat hij onvoorwaardelijk en onomkeerbaar is. Het is misschien wel de diepste relatie die je in je leven aangaat. Dat maakt je sterk én tegelijk kwetsbaar.

Je zit vol met ideeën over wat een “goede” ouder is. En dán de praktijk. Die is vaak aanmerkelijk minder roze. Uit onderzoek blijkt dat ouders met jonge kinderen zich lang niet altijd gelukkig voelen. Ze voelen stress, zijn moe en komen niet aan vrije tijd toe. En hebben heel veel vragen. 

  • Hoe geef je liefdevol grenzen?

  • Heb je vertrouwen in de vaardigheden en eigen wijsheid van je kind?

  • Hoe kun je als ouders samenwerken in de opvoeding?

  • Hoe ga je om met verschillen in inzicht?

Je gezin waarin je met elkaar leeft vormt een geheel. Jullie zijn geen losse onderdelen, maar met elkaar verbonden. Je merkt dat wanneer je iets in jezelf verandert: de andere gezinsleden veranderen vanzelf mee. 

Kinderen geven je de kans jezelf tegen te komen.
Dat is soms leuk en soms ook helemaal niet. 

Daarom is het zinvol om als ouder(s) zélf aan de slag te gaan met wat je graag wilt veranderen. Dat kan iets zijn in jezelf maar ook iets in het gedrag van je kind. Door samen met ouders te kijken naar het (probleem)gedrag van hun kind blijkt dat te verbeteren of zelfs te verdwijnen. Voor het kind is het fijn als het niet zelf naar een therapeut hoeft, maar door zijn eigen ouders wordt opgevangen. 

Heel veel wordt op die manier opgelost. Je kunt als ouder veel meer doen dan je zelf voor mogelijk houdt.

Zo kun je als ouder groeien en het heel goed hebben met elkaar. Genieten van je kind, van elkaar en van jezelf.